powrót

W Teatrze szukam cudu. Szukam świętości, człowieczeństwa, prawdy, zabawy,
iluzji, ucieczki i powrotu. Z Teatrem uczę się i odkrywam, przebieram się i obnażam.
Muzyka, która ukształtowała artystę we mnie, jest tylko częścią wiszej całości.
Teatr to pełnia. Pełnia poczęta z muzyki. Pełnia świata, świdrujący blask esencji rzeczywistości.

Jedną z pierwszych inspiracji były dla mnie Gardzienice,
potem pantomima Tomaszewskiego i teatr tańca Piny Bausch.
Teraz szukam własnego "alternatywnego teatru muzycznego".
- TEATR DRAMATYCZNY
- OPERA/TEATR MUZYCZNY
- TEATR STUDENCKI
powrót